مسابقات معتبر فوتبال جهان و جامها   

بدست آوردن جام جهانی اوج کار همه بازیکنان است. اگر جوایز دیگری در جهان نبود زمان طولانی برای بدست آوردن یک جام باید صرف می شد. خوشبختانه در تمام جهان مسابقات قهرمانی بسیاری چه در سطح ملی و چه در سطح باشگاهی وجود دارند که هر کدام طالبان زیادی دارند. هر بازیکنی که در مسابقات مقدماتی این جامها بازی کرده باشد تایید می کند که هیچ احساسی مانند حسی که هنگام بلند کردن یک جام در مقابل دیدگان هزاران طرفدار شادمان وجود دارد در جهان نیست.

 

مسابقات ملی تیمها

 

جام ملتهای اروپا

جام ملتهای اروپا زائیده افکار یک فرانسوی به نام هانری دلونی است. مسابقات نهایی جام ملتهای اروپا هر چهار سال یکبار برگذار می شود. شکل این مسابقات تغییر کرده و مانند یک جام جهانی اروپا شده است. تیمها برای راه یافتن به مرحله نهایی مسابقات را از دو سال قبل آغاز می کنند. فقط میزبان مسابقات بدون برگزاری مسابقات مقدماتی جواز ورود به مسابقات اصلی را دارا می باشد.

 

جام ملتهای امریکای جنوبی کوپا آمریکا

در ابتدا این بازیها برای 10 کشور امریکای جنوبی افتتاح شد. این مسابقات قدیمی ترین مسابقات بین المللی است که اولین بار در 1910 برگزار شد و از آن زمان تغییرات بسیاری کرده است. از 1993 مکزیک و آمریکا هم در این مسابقات شرکت می کنند. این مسابقات بصورت 3 گروه 4 تیمی است که از این گروهها 8 تیم مرحله بعدی را برگزار می کنند.

جام ملتهای آمریکای مرکزی

این مسابقات از 1941 شروع به کار کرد و هر دو سال یکبار برگزار می شود.

جام ملتهای آسیا

جام ملتهای آسیا از سال 1956 آغاز شده و هر 4 سال یکبار برگزار می شود.

جام ملتهای آفریقا

در اولین دوره این مسابقات در 1957 فقط مصر اتیوپی و سودان شرکت داشتند. اما از آن موقع به یک مسابقه بزرگ قاره ای تبدیل شده است. از سال 1992 دوازده تیم در مرحله نهایی مسابقه می دهند. میزبان و دارنده جام خود بخود به مرحله نهایی وارد می شوند این مسابقات هر 2 سال یکبار برگزار می شود.

بازیهای المپیک

فوتبال مردان از سال 1908 جزء ورزشهای المپیک بوده است. این مسابقات تغییرات زیادی در مورد شرکت جوانان کرده است. مسابقات کنونی برای تیمهای زیر 23 سال هستند. در بازیهای المپیک سال 1996 اولین دوره مسابقات زنان هم برگزار شد این مسابقات هر 4 سال یکبار برگزار می شود.

جام جهانی زنان

اولین دوره جام جهانی زنان در 1991 برگزار شد. مانند مسابقات مردان تیمها برای رسیدن به مرحله نهایی در مسابقات مقدماتی شرکت می کنند. دارنده جام و میزبان از انجام مسابقات مقدماتی معاف هستند.

 

مسابقات باشگاهی

 

مسابقات باشگاههای اروپا

در گذشته سه جام لیگ قهرمانان اروپا (که تیمهای قهرمان لیگهای کشورها در ان شرکت می کردند) جام برندگان اروپا (که تیمهای قهرمان جام حذفی کشورها در ان شرکت داشتند) و جام یوفا (که تیمهای که رده های بالای لیگ کشورهایشان را بدست آوردند) برگزار می شد. اما اکنون فقط دو جام لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا و جام یوفا در قاره سبز برگزار می شود و جام برندگان اروپا از مسابقات حذف شده. در لیگ قهرمانان اروپا باشگاههای قهرمان کشورها و تیمهای رده های بالای کشورها که تعداد آنها بستگی به آن کشور دارد (مثلا از انگلستان 4 تیم اول لیگ و از المان 3 تیم اول لیگ) شرکت می کنند که خیلی ها اعتقاد دارند که دیگر نام لیگ قهرمانان اروپا همانند گذشته برای آن مناسب نیست زیرا فقط تیمهای قهرمان کشورها در آن شرکت نمی کنند. اما در جام یوفا تیمهای قهرمان جام حذفی کشورها به همراه چند تیمی که بعد از تیمهایی که در لیگ سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کردند قرار گرفته اند شرکت داده می شوند.

جام باشگاههای امریکای جنوبی یا کوپا لیبرتادورس

به عنوان مسابقات مهم باشگاهی قاره امریکای جنوبی محسوب می شود. این مسابقات از 1960 هر سال برگزار می شود و مثل جام قهرمانی باشگاههای اروپاست و در ان قهرمانان لیگهای کشورهای امریکای جنوبی حضور دارند.

مسابقات باشگاهی آفریقا

در آفریقا 3 جام قهرمانی وجود دارد. جام قهرمانی باشگاههای آفریقا برای قهرمانان لیگ کشورها. جام برندگان آفریقا برای قهرمانان جامهای حذفی و جام CAF برای تیمهای دوم لیگها.

مسابقات باشگاهی آسیا

در گذشته دو جام قهرمانی باشگاههای آسیا(که قهرمان لیگهای کشورها در آن شرکت می کردند) و جام برندگان آسیا(که قهرمان جامهای حذفی کشورها در آن شرکت می کردند) در قاره کهن برگذار می شد. اکنون هم دو جام لیگ قهرمانان آسیا(که تیمهای قهرمان لیگ و جام حذفی کشورهای قدرتمند فوتبال آسیا در آن شرکت دارند) و جام AFC(که تیمهای قهرمان لیگ و جام حذفی کشورهای ضعیف فوتبال آسیا در آن شرکت دارند) برگزار می شود.

جام باشگاههای جهان

این مسابقه از سال 1960 بین برندگان جام باشگاههای اروپا و آمریکای جنوبی که رفت و برگشت هم بود برگزار می شد اما اکنون این مسابقات بصورت گسترده تری وباشرکت تیمهای باشگاهی قهرمان هر قاره همه ساله در ژاپن برگزار می شود.

 

 

 

لينک
جمعه ۱۳۸٧/۱/۳٠ - محمد