نتیجه نظرسنجی شماره یک   

ضمن تشکر از شرکت شما در نظر سنجی وبلاگ و دیدن نتیجه نظر سنجی قبلی شما را به شرکت در نظر سنجی جدید وبلاگ که در مورد یورو ٢٠٠٨ است دعوت می کنم.

نظرسنجی شماره یک

لينک
یکشنبه ۱۳۸٧/۳/٥ - محمد