خوردبین: از نفوذ سپاهانى ها در فدراسیون فوتبال تعجب مى کنم

محمود خوردبین سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: نفوذ سپاهانى ها در فدراسیون فوتبال تعجب برانگیز است.وى در پى جریمه ۳ میلیون تومانى و توبیخ کتبى از سوى کمیته انضباطى اظهار داشت: همان طور که گفته بودم در جلسه کمیته انضباطى حضور پیدا نکردم چون کارى انجام ندادم که بخواهم پاسخگو باشم. وى افزود: نمى دانم چرا حرف حق تلخ است. من فقط از نفوذ سپاهانى ها در فدراسیون فوتبال تعجب مى کنم که چطور با چند کلام حق که به خاطر تیم بزرگ پرسپولیس به زبان آوردم این طور براى من جریمه در نظر گرفتند. خوردبین ادامه داد: فقط جواب بى ادبى سپاهانى ها را دادم و گفتم که شان بازیکنان و تیم بزرگ پرسپولیس باید حفظ شود. خوردبین خاطر شان کرد: به راى کمیته انضباطى اعتراض دارم و در دیدار با شریفى سعى مى کنم حقایق را دوباره براى او بازگو کنم. انتظار دارم که همه چیز در فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطى عادلانه باشد و اگر مصاحبه اى مى شود و من به عنوان سرپرست وظیفه دارم به آن جواب بدهم مشخص شود که چه فردى در ماجرا مقصر اصلى بوده است. سرپرست پرسپولیس در خصوص حضور کرانیکار گفت: این مربى کروات کارنامه خوبى دارد و من براى او فعلا آرزوى موفقیت کنم.

/ 0 نظر / 43 بازدید