اکبر پور: نیم فصل از استقلال جدا مى شوم

سیاوش اکبر پور پس از پایان بازى به شدت نسبت به نیمکت نشینى اش اعتراض کرد. این بازیکن که روز گذشته حتى یک دقیقه هم براى استقلال به میدان نرفت نسبت به این مسأله معترض شد و طى گفت و گویى از جدایى خود خبر داد. اکبر پور گفت: واقعاً خودم هم نمى دانم چرا در استقلال نیمکت نشین شده ام. اگر نا آماده بودم مى گفتم به دلیل نا آمادگى ام است که بازى نمى کنم اما در حال حاضر آماده هستم و هیچ مشکلى براى میدان رفتن ندارم.اکبر پور در ادامه گفت: نیم فصل از استقلال جدا مى شوم و به تیمى مى روم که بتوانم در آن بازى کنم. من با این شرایط به هیچ وجه نمى توانم در استقلال بمانم. بازیکن نیمکت نشین نیستم که ذخیره استقلال به حساب بیایم. من خیلى دوست دارم بدانم براى چه در استقلال نیمکت نشین شده ام؟ دوست دارم خود مرفاوى به من بگوید چرا از من استفاده نمى کند؟ یعنى اینقدر نا آماده هستم که ۵ دقیقه هم نمى توانم براى استقلال بازى کنم. به هر حال اگر این شرایط ادامه داشته باشد دیگر در استقلال نمى مانم و به تیمى دیگر مى روم.

/ 0 نظر / 24 بازدید