کرانچار: با تجربه ام پرسپولیس را به پیروزى رساندم

زلاتکو کرانچار سرمربى تیم فوتبال پرسپولیس گفت: تجربه زیادى دارم و پس از روحیه بالایى که حضور کاشانى به بازیکنان پرسپولیس داد، به نحو احسن تیمى را آماده کرده ام که قدرتش را مقابل سایپا دیدید.وى پس ازپیروزى ۲ بر صفر تیم پرسپولیس مقابل سایپا کرج در نشست خبرى اظهار کرد: بازى خوبى بود و از عملکرد بازیکنانم راضى هستم. البته برخى بازیکنان به دلیل مصدومیت دیر به ترکیب اصلى اضافه شدند، از جمله هوار محمد که به مرور بهتر خواهد شد و تیم هماهنگ ترى در آینده خواهیم داشت. سعى مى کنم در تمرینات وضعیت تمامى بازیکنان را زیر نظر بگیرم و آماده ترین ها را براى ترکیب اصلى انتخاب کنم.او گفت: سایپا هم خوب بازى کرد اما پرسپولیس امروز بسیار بهتر از حریف بود. ما حتى پس از زدن ۲ گل به سایپا موقعیت هاى دیگرى هم داشتیم که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.پرسپولیس در این مسابقه، نظم تاکتیکى بالایى داشت و پس از برترى هم به شکل خوبى راه هاى نفوذ حریف را بست.

کرانچار درباره شرایط فعلى تیمش گفت: با حضور کاشانى در پرسپولیس روحیه بسیار زیادى به کادر فنى و بازیکنان تزریق شد. او با تک تک بازیکنان ما جلساتى را برگزار مى کند و مى بینم که تیم ما تا چه اندازه اى به آرامش رسیده است. من هم با تجربه بالایى که دارم به نحو احسن تیمى را آماده کرده ام که در بازى مقابل سایپا پیروزى آن را دیدید. این نهایت قدرت پرسپولیس نیست و ما در آینده شرایط به مراتب بهترى خواهیم داشت. سرمربى تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: این پیروزى انگیزه بیشترى به بازیکنان ما داد تا در بازى هاى بعد بهتر مقابل حریفان بایستند. وى افزود: در مقاطعى فشارهایى به تیم پرسپولیس وارد آمد و برخى ها تنها گمانه زنى مى کردند که بازى با سایپا آخرین فرصت سرمربى پرسپولیس است که چنین نبود و من هیچ فشارى از سوى مدیریت تیم احساس نمى کردم. قطعا شناخت زیادى نسبت به فشارهاى بیرونى که ممکن است به یک تیم پرطرفدار وارد شود آشنا هستم و سعى کردم این فشارها به بازیکنان کمتر منتقل شود و از سوى دیگر آرامش را به تمرینات بیاورم. شاید ۸ مساوى پرسپولیس در طول لیگ امسال باعث شده بود که صبر هواداران از دست برود اما در گذشته آشنایى زیادى با این مسائل داشته و فکر مى کنم از عهده مدیریت فنى پرسپولیس در این مقطع به خوبى برآمدم.

/ 0 نظر / 24 بازدید